За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN


 • Јога-друштво - Скопје >>>

 • Јога-друштво - Прилеп  >>>

 • Јога-друштво - Битола  >>>

 • Јога-друштво - Велес  >>>

 • Јога-друштво - Штип  >>>

 • Јога-друштво - Струга  >>>

 • Јога-друштво - Струмица >>>

 • Јога-секција - Охрид  >>>

 • Јога-секција - Гевгелија >>>

 • Јога-секција - Валандово  >>>

 • Јога-секција - Кавадарци  >>>  

 • Јога-секција - Неготино >>>

 • Јога-секција - Кичево >>> 

 • Јога-секција - Богданци  >>>

 • Јога-секција - Куманово  >>>

 

ЈОГА-ДРУШТВО - СТРУМИЦА
 

ИСТОРИЈА

Почна да работи како секција на 11 ноември 1999 година, а во јога-друштво прерасна во јануари 2014. Досега се одржани повеќе предавања и еднодневни семинари, како и повеќемесечни курсеви со кои Друштвото ја гради културата за јога во својот град.

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |