За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 

 • Јога-друштво - Скопје >>>

 • Јога-друштво - Прилеп  >>>

 • Јога-друштво - Битола  >>>

 • Јога-друштво - Велес  >>>

 • Јога-друштво - Штип  >>>

 • Јога-друштво - Струга  >>>

 • Јога-друштво - Струмица >>>

 • Јога-секција - Охрид  >>>

 • Јога-секција - Гевгелија >>>

 • Јога-секција - Валандово  >>>

 • Јога-секција - Кавадарци  >>>  

 • Јога-секција - Неготино >>>

 • Јога-секција - Кичево >>>  

 • Јога-секција - Богданци  >>>

 • Јога-секција - Куманово  >>>

 

ЈОГА-СЕКЦИЈА ВО ЗАВОДОТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО ОХРИД

Професор по јога: ВАНЧО ТАСЕСКИ

тел: 077/817 432
e-mail: yogastruga@yahoo.com

Часови во понеделник и среда од 16.15 часот

 

ИСТОРИЈА

 • Секцијата почна да работи 1992 година.

 • Одржани се 70 терапевтски курсеви што ги посетувале над 1300 пациенти.

 • Се работи по специјализирана програма, а резултатите ги следи лекарски тим и се сублимирани во неколку научни труда презентирани на медицински конгреси кај нас и во светот.

 

галерија >>>

 • Одличен пример за холистички приод во лекувањето за постигнување на телесна и психоментална благосостојба и духовна рамнотежа.


© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |