За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 

 • Јога-друштво - Скопје >>>

 • Јога-друштво - Прилеп  >>>

 • Јога-друштво - Битола  >>>

 • Јога-друштво - Велес  >>>

 • Јога-друштво - Штип  >>>

 • Јога-друштво - Струга  >>>

 • Јога-друштво - Струмица >>>

 • Јога-секција - Охрид  >>>

 • Јога-секција - Гевгелија >>>

 • Јога-секција - Валандово  >>>

 • Јога-секција - Кавадарци  >>>  

 • Јога-секција - Неготино >>>

 • Јога-секција - Кичево >>>

 • Јога-секција - Богданци  >>>

 • Јога-секција - Куманово  >>>

 

ЈОГА ДРУШТВО - ПРИЛЕП
Тел: 078/27 26 78

 

Професор: БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ

Инструктор: ВЕНЦИСЛАВ КРСТЕСКИ
e-mail: yogaprilep@t-home.mk

Часовите се одржуваат во Работнички универзитет "Пере Тошев" во вторник и петок  


ИСТОРИЈА

Основано е на 4 април 1986 година. Покрај редовните активности, друштвото учествува во спроведувањето на повеќе научни истражувања, во соработка со другите друштва во Македонија, но и со повеќе медицински институции и учествува на меѓународни семинари, конгреси и симпозиуми кај нас и во странство (Индија, Грција, Унгарија, Франција и др), каде се презентирале искуствата од примената на јога-техниките како комплементарен метод во превенцијата и терапијата на многу заболувања.

 

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |