За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 

 • Јога-друштво - Скопје >>>

 • Јога-друштво - Прилеп  >>>

 • Јога-друштво - Битола  >>>

 • Јога-друштво - Велес  >>>

 • Јога-друштво - Штип  >>>

 • Јога-друштво - Струга  >>>

 • Јога-друштво - Струмица >>>

 • Јога-секција - Охрид  >>>

 • Јога-секција - Гевгелија >>>

 • Јога-секција - Валандово  >>>

 • Јога-секција - Кавадарци  >>>  

 • Јога-секција - Неготино >>>

 • Јога-секција - Кичево >>>

 • Јога-секција - Богданци  >>>

 • Јога-секција - Куманово  >>>

 

ЈОГА-ДРУШТВО - ВЕЛЕС


ИСТОРИЈА

Почна да работи како секција при Сојузот од 1993 година, кога во месец март беше одржано првото предавање, а потоа се одржа и првиот курс по јога под водство на инструкторот Ванчо Дигаловски.

   

Во текот на годината се одржуваат по три курса и еднодневни семинари. Во изминативе години се одржани неколку десетици едукативни курсеви, како и специјализирани курсеви за деца, за бремени жени, за релаксација итн. 

Направени се и неколку емисии на локалната телевизија и радио програмата. Позначајна беше емисијата "Јога-здравја и хармонија" што се емитуваше на радио Велес три месеци.

Во 2000 година секцијата беше домаќин на 23. Меѓународен јога семинар што се одржа во Горно Врановци.

На 29 Септември 2001 година се одржа оснивачко собрание на кое секцијата прерасна во Јога-друштво, шесто по ред во Македонија. На овој важен момент друштвото првпат го посети учителот Павлос К. Хасанагас што беше голема чест за членовите.

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |