За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 

 • Јога-друштво - Скопје >>>

 • Јога-друштво - Прилеп  >>>

 • Јога-друштво - Битола  >>>

 • Јога-друштво - Велес  >>>

 • Јога-друштво - Штип  >>>

 • Јога-друштво - Струга  >>>

 • Јога-друштво - Струмица >>>

 • Јога-секција - Охрид  >>>

 • Јога-секција - Гевгелија >>>

 • Јога-секција - Валандово  >>>

 • Јога-секција - Кавадарци  >>>  

 • Јога-секција - Неготино >>>

 • Јога-секција - Кичево >>>

 • Јога-секција - Богданци  >>>

 • Јога-секција - Куманово  >>>

 
ЈОГА-СЕКЦИЈА - КУМАНОВО
e-mail: yogafm@t-home.mk


ИСТОРИЈА

Секцијата е основана 1996 година, на иницијатива на д-р Даница Митевска и проф. д-р Витомир Митевски. Досега се одржани десетина почетни курсеви и курсеви за напредни практиканти, кои ги посетувале над 150 практиканти, како и десетина предавања.

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |