За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 EN

 

 

 ТЕРАПЕВ
ТСКИ КУРСЕВИ

Кардиоваскуларни заболувања
Астма и други градни заболувања
'Рбетни заболувања (сколиоза, кифоза, ишијас, дископатија)
Ревматизам
Психосоматски заболувања

Јогата е одличен метод за одржување и подобрување на здравјето, а во терапевтски и рехабилитациони цели се користи според специјализирана програма. Јога-сојузот има долгогодишни искуства со примена на терапевтски програми, а дел од нив се во соработка со медицински установи:

1982 и 1983 година во Заводот за говор, слух и глас во Скопје за деца што пелтечат.
1986 година во Заводот за нефрологија за пациенти со бубрежна инсуфициенција под третмани со дијализа.
од 1992 во Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања од Охрид за пациенти со прележан инфаркт, бај-пас операции, вградени стантови, пејсмејкери и други >>>
   

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |