За нас

Курсеви

Списание

Истражувања

 ENG

 

ЈОГА-ДУХОВНА ОДИСЕЈА

КНИГА ОД УЧИТЕЛОТ ПАВЛОС К. ХАСАНАГАС

  

Кога некој почнува да се занимава со јога, тој тргнува на една духовна одисеја, на едно патување навнатре, во кое „Итака“ се неговото срце и душа, а патот на нивното облагородување врви низ откривањето на невидливото,

на духовното.

  

Книгата е приказ на автентичниот начин на кој учителот Павлос К. Хасанагас

ја толкува и пренесува јогата веќе 40 години. На разбирлив јазик, низ едноставни примери, тој ни говори за филозофската димензија на јогата, објаснува како

низ синтезата на разните видови јога отпочнува и се одвива духовниот развој,

но пред сè укажува на можноста за интеграција на ова комплексно знаење

во животот на секој човек.

  

Книгата не е наменета само за практиканти на јога, туку е за сите оние кои се прашуваат и кои бараат, затоа што учителот му се обраќа на нашето срце многу повеќе отколку на нашиот интелект, за да го разбуди повторно она интуитивното, она повисокото во нас.

             КНИГАТА Е РАСПРОДАДЕНА!

                                                                Се надеваме дека таа ќе биде од оние книги после чие читање веќе нема да 

                                                                бидеме истите, книга на која често ќе и се навраќаме за да се откриеме повеќе

                                                                и да се разбереме подобро.

   

                                                                                                                                         фотографии од промоцијата >>>                                                                                                                                                               

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk