За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 

НЕДЕЛА НА ЈОГА ВО МАKЕДОНИЈА

 

                       

                                        25 МАРТ 2011                      31 МАРТ 2011                  3 АПРИЛ 2011

                                                          ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМ                      САТСАНГ СО УЧИТЕЛОТ                СЕМИНАР СО УЧИТЕЛОТ

Оваа година учителот Павлос Хасанагас одржа сатсанг во Центарот за интегрална јога во Скопје по повод 30 години од основањето на Јога-друштво - Скопје и семинар за практикантите во Прилеп по повод 25 години од основањето на Јога-друштво - Прилеп. Темата на семинарот беше kĀla - за духовната димензија на Времето“.

 


 

 

          Презентација на развојот и активностите на           Честитки за годишнината од Ванчо Тасески,

       Јога-друштво - Скопје во изминатите три децении        претседател на Јога-сојузот на Македонија

            - Стеван Милиќ, претседател на друштвото -

 

   

     На сатсангот со учителот во присуствуваа 50-тина практиканти

 


 

 

            Презентација на развојот и активностите на                Честитки од Учителот за годишнината

       Јога-друштво - Прилеп во изминатите 25 години     

                                                                                                            

   

                Презентација на Наташа Тодевска                          Прославата на годишнината се одржа во

     „Импресии од патување низ Перу, Боливија и Чиле“              Градската библиотека во Прилеп

 


 

Семинар со Учителот „Кала - за духовната димензија на времето“

 

Семинарот се одржа во Градската библиотека во Прилеп, а учествуваа

100 практиканти од сите друштва во Јога-сојузот

 

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |