За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

 

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА

ЈОГА-ДУХОВНА ОДИСЕЈА

од УЧИТЕЛОТ ПАВЛОС К. ХАСАНАГАС

13 декември 2009, Музеј на град Скопје

 

 

  

Воведен збор на Стеван Милиќ

во име на издавачот - Јога-сојузот на Македонија

 

 

Книгата ја промовираше академик Катица Ќулавкова,

нарекувајќи ја „книга која преобразува“

 

  

Своите впечатоци, како издавач и читател, ги сподели и

Винка Саздова, од издавачкиот центар ТРИ

 

  

Обраќање на учителот Павлос К. Хасанагас

 

 

 

  

                                                                                                                                                              

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |