ЈОГА-СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 
 
  НАСТАНИ

 • 1983 - Соработка со Институт за експериментална физиологија при УЦМН

 • 1983 - Часови за студентите и професорите на ННСГ Психологија

 • 24.04.1983 - Посета на психијатарот Владета Јеротиќ во Скопје

 • 25.05.1983 - Округла маса за јога со Свами Јогамудрананда Сарасвати, јога учител од Бихарската Школа за јога и Свами Шивамурти Сарасвати, оснивач и директор на Јога центарот Сатјананда ашрам од Атина, за лекари од ИЕФ при УЦМН, логопеди од ЦГСГГ, психолози од ННСГ Психологија и професори од Факултетот за физичка култура.

 • 1984 - Павлос К. Хасанагас одржа серија предавања за студентите при ННСГ Психологија

 • 28-29.03.1985 - Предавања во Даре Џамбаз:

  • "Јога во секојдневниот живот"- Павлос К. Хасанагас

  • "Акупунктурата како метод за лечење на одреден број заболувања" - Лазар Димитриев

 • 20.03.1986 - Предавање на д-р. Љ. Марковиќ од Белград "Биофидбек, самоконтрола и јога" во Даре Џамбаз

 • 22.03.1991 - Предавање  "Јога - екологија" на д-р Драган Ѓорѓиев, спец. по хигиена и јога инстр. В. Дигаловскиво, Даре Џамбаз

 • 25-27.02.92 - Семинар "Јога и кардиоваскуларните заболувања", во Даре Џамбаз. Организиран од Републички и Градски одбор на ЦК-СК, во соработка со Центарот за јога-наука во Скопје. Дел од програмата на Неделата посветена на борба протв срцеви и срцево-садовите заболувања. Одржани три предавања:

  • "Зошто јогата е добра за вашето срце" - В. Алексовска и В. Тасески

  • "Со јога релаксацијата против стресот и напнатоста" - К. Едровска

  • "Медитација и јога - природен пат до здраво срце" - Л. Георгиева

 • 10.03.92 - Штип, предавање во Собрание на Општината - "Примена на јога техниките на дишење, релаксација и медитација во превенција и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања", К. Едровска и д-р Јосиф Наумовски, кардиолог. Организатор: Здружение на лекари, стоматолози и фармацевти од Штип во соработка со Клиниката за кариологија од Скопје, Центарот за јога наука и ЈД Штип.

 • Март 1992 - Предавање  на К. Едровска "Јога психологија" при Секцијата за клинички психолози

 • 24-25.02.93 - Семинар за јогата и кардиоваскуларните заболувања во организација на ЦК на Македонија, ЈДС и Клиника за кардиологија при Медицинскиот факултет:

  • Предавање "Јога како ефикасен метод за контрола на стресот" - К. Едровска и д-р Ј. Наумовски

  • Трибина - д-р Котлар и В. Тасески за работата во Заводот

 • 1993 - Курс за кардиоваскуларни заболувања во ОУ "Браќа Рибар"

 • 25.02.93 - ЈД Битола - Предавање "Што му штети на вашето срце и како да му помогнете" - др.мед.сци. Владо Хаџиев и Л. Георгиева, во Дом на културата, во организација на ЈДБ и ЦК на Битола.

 • 27.02.93 - Прилеп - Предавање "Јогата и здравото срце" - Б. Ѓорѓиески, Л. Георгиева и В. Тасески. Во соработка со Општинскиот одбор на ЦК-Прилеп.
  Јули и август 93 - Павлос К. Хасанагас и Ирена Едровска во посета на повеќе лекари-соработници и членови на Научниот Совет при ЈСМ. Во Заводот во Охрид кај д-р Котлар, во Скопје д-р Ј. Наумовски од Клиниката за кардиологија и д-р Павица Богданов од Институтот за ТБЦ.(c) Copyright 2003 - Јога-сојуз на Македонија, All Rights Reserved.