ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

ПРВ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Посебна важност за развојот на истражувањата за јогата и нејзината верификација во медицинските кругови е Првиот македонски конгрес за кардиологија (Охрид, 9-12.10.1996).

Ова беше првиот медицински конгрес на кој се презентира тема од примената на јогата во третманот на кардио-васкуларните заболувања (д-р М. Котлар, учителот П. К. Хасанагас, инструкторот по јога. И. Едровска, В. Тасески, дипл. психолог К. Едровска-Исајловска, прим. д-р Тоде Клишески и прим. д-р Илија Прангоски).

назад во архива...
галерија
Учесници на конгресот за кардиологија (учителот Павлос Хасанагас и инструкторот д-р Благоја Ѓорѓиески-втор и трет од десно)
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.