ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

НАУКАТА И ДУХОВНОСТА НА КРАЈОТ НА 20 ВЕК

По повод на 25-годишнината на јогата во Македонија (1972-1997), во организација на Јога-сојузот на Македонија (Охрид, 6-8 јуни 1997) се одржа Првиот научен собир за јогата "Науката и духовноста на крајот на 20 век".

На собирот беа презентирани над триесетина трудови од областа на јогата и нејзината примена во медицината, образованието, културата на трудот, ајурведата, холистичката медицина, макробиотиката, акупунктурата, филозофијата и компаративните студии. На собирот беа презентирани резултатите од сите истражувања кај нас, што беше одлична можност на едно место во целост да се прикаже истражувачката работа. На собирот учествуваа познати стручњаци од наведените области од Македонија, Грција, Чехија, Индија и Италија.

назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.