ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

ВТОР КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО РЕСПИРАТОРНО ЗДРУЖЕНИЕ

На Вториот конгрес на Македонското респираторно здружение (Охрид, 18-21 јуни, 1997 година) беше прифатена темата:

"Белодробна фиброза - приказ на случај" (д-р П. Богданов, д-р С. Јаначковиќ, д-р М. Вуловиќ, А. Видоевска, Б. Илиевска и П. К. Хасанагас). Во темата се обработени случај на пациент со белодробна фиброза и можностите на јогата во превенцијата, терапијата и рехабилитацијата на оваа болест.

назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.