ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ:
ПРОГРЕС ВО СРЦЕВАТА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА СРЦЕВИТЕ АРИТМИИ


Кардиолошкото здружение на Македонија и Институтот за срцеви болести при Медицинскиот факултет беа организатори симпозиумот (Охрид 1-4.10.1998 година) на кој беше презентирана темата:

"Живот под стрес" (С. Ристаноска, психолог во Кардиолошкиот завод во Охрид, В. Тасески, инструктор во Јога-друштвото - Струга и стручен соработник во Кардиолошкиот завод). Во темата беа опфатени причините за појава на стрес, неговите последици врз организмот и современите методи за борба против него од аспектот на психологијата и јогата.

назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.