ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

ВТОР КОНГРЕС НА ПСИХИЈАТРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

На конгресот во Охрид (7-10 мај 2002) беа презентирани две истражувања:

"Влијанието на јогиската практика во редукцијата на пост-трауматските стрес реакции по смрт на близок човек" од коавторите П. К. Хасанагас, М. Наумова и Б. Ѓорѓиески, и "Јогата како метод за совладување на стресот" од К. Наумова. Резултатите од студиите покажаа дека јогата придонесува за подобрување на квалитетот на животот и помага во надминувањето на стресните животни ситуации.
Истражувањата не завршуваат тука. Се продолжува со мултидисциплинарни истражувања за примената на интегралната јога како холистички систем во современата медицинска терапија на многу видови заболувања.

назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.